Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywne świadczenie usług żywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywne świadczenie usług żywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Zakopane, dnia 01.03.2019r.

Oznaczenie sprawy: ZPM-2810-01/19

  

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-01/19

 Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na: Sukcesywne świadczenie usług żywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

 Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

Szałas na Polanie Tomasz Wiatr,

Za torem 21D

34-520 Poronin,

Cena netto za cały okres świadczenia usługi: 1 780 574,40 zł

Podatek VAT 8% tj. 142 445,95 zł

brutto za całość dostawy: 1 923 020,35 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo.

W kryterium cena -100% oferta otrzymała100pkt.

 

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 100% Łącznie pkt.
1. Szałas na Polanie Tomasz Wiatr,

ul. Za torem 21D, 34-520 Poronin,

 

100,00 pkt

 

100,00 pkt

2. Konsorcjum Firm:

Catermed S.A.

Ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź

Jol-Mark Sp. z o.o

ul. Portowa 16G, 44-100 Gliwice

 

90,64 pkt

 

90,64 pkt

Ilość złożonych ofert: 2

Ilość ofert odrzuconych:0

 

 

Z poważaniem   

Dyrektor

Krystyna Walendowicz