Sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem DODANO Pytania i odpowiedzi ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 25.02.2019r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem DODANO Pytania i odpowiedzi ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 25.02.2019r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 25.02.2019r

Ogłoszenie nr 513894 – N – 2019 z dnia 2019-02-13 r.

ZMIANA OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540032287 – N – 2019 z dnia 2019-02-19 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sukcesywne świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”.
Numer referencyjny: ZPP-2810-01/19

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25/02/2019, godzina: 11:30,

POBIERZ
 
 
Zatwierdzam aktualizacja dnia. 19.02.2019r.
Dyrektor
Krystyna Walendowicz