Hej kolęda, kolęda

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Hej kolęda, kolęda

Tworząc nową tradycję  uczestników Ośrodka Edukacyjno-Opiekuńczego odwiedził w dniu 30 stycznia br. kapelan naszego Szpitala  ks. Piotr Pławecki. Było to dla wszystkich ważne wydarzenie. Prócz związanych z taką wizytą czynności  stworzyła się okazja do rozmów o życiu uczestników, ich problemach, korzyściach płynących dla nich z uczestnictwa w zajęciach Ośrodka. Przygotowany na to spotkanie słodki poczęstunek przyczynił się do stworzenia prawie domowej atmosfery.

Spotkanie zakończyło wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie grającego na gitarze księdza kapelana.