Zakończenie programu „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Zakończenie programu „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”

Powszechnie wiadomym jest, że wszystko musi mieć swój koniec. Ale gdy on wreszcie nastaje, robi się troszkę smutno.

A właśnie 4 grudnia br. dobiegł końca realizowany w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem realizowany ze środków Województwa Małopolskiego program pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”.

Program trwał 12 tygodni wypełnionych zajęciami i spotkaniami z dietetykiem, psychologiem i fizjoterapeutą. Wszyscy uczestnicy na starcie zostali przebadani przez lekarza, zważeni, zmierzeni, w osobistych rozmowach pozyskano od nich także informacje o najważniejszych problemach żywieniowych.

W pierwszym cyklu, realizowanym w okresie kwiecień-lipiec 2018 r., zajęcia ukończyło 45 osób (na 50 rozpoczynających). Średni ubytek masy ciała dla całej grupy wyniósł 7,4 kg., a rekordzista chwalił się wynikiem  18 kg.

Drugi cykl obejmował okres wrzesień-listopad 2018 r. I tutaj także na               50 rozpoczynających zajęcia ukończyło je 45 osób. Średni ubytek masy ciała dla całej grupy wyniósł 6,7 kg., a rekordzista zmniejszył masę ciała o  18 kg.

Wszystkim uczestnikom poprawiły się wyniki badań biochemicznych, zmniejszył się także wskazujący na nadwagę wskaźnik masy ciała (BMI).

Niewątpliwym sukcesem obecnego i poprzednich programów jest
dostarczenie uczestnikom szerokiej wiedzy o zasadach zdrowego żywienia
i konieczności stosowania na co dzień aktywności fizycznej. Prowadzony przez
Szpital przy poprzednich programach monitoring (6 i 12 miesięcy po zakończeniu programu) wykazał, że zdecydowana większość
uczestników stosuje wykształcone w ramach programu zasady.
Mamy głęboką nadzieję, że tak samo będzie z uczestnikami tegorocznego programu.
Uroczystość zakończenia zajęć prowadził Pełnomocnik ds. organizacyjno-prawnych Jerzy Giedrojć. Przy stołach zastawionych wyłącznie
dietetycznymi potrawami była okazja do wspomnień, uwag organizacyjnych       i wzajemnej motywacji do stosowania nabytych umiejętności w życiu codziennym. Nie obyło się oczywiście bez wręczenia nagród
tym uczestnikom, którzy odnotowali największy spadek masy
ciała oraz tym, którzy najpilniej korzystali z zaoferowanych
zajęć. Wszyscy zaś uczestnicy otrzymali stosowne dyplomy, potwierdzające
ich aktywny udział w programie.