Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

W dniach 9-12 października br. audytorzy Polskiego Centrum Badań  i Certyfikacji w Warszawie przeprowadzili w Szpitalu audyt wdrożonych systemów jakościowych, tj.:

– Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 wraz  z wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,
– Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2015,
– Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2014,
– Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy PN-N 18001:2004.

Dzięki zaangażowaniu osób odpowiedzialnych za poszczególne systemy oraz wszystkich pracowników Szpitala audyt zakończył się pozytywnie. Oznacza to, że zespół audytorów będzie rekomendował utrzymanie do listopada 2019 r.  posiadanych przez Szpital certyfikatów jakościowych. Audyt był także okazją do dalszego doskonalenia podejmowanych przez nas w ramach systemów jakościowych zadań.