Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej”.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej”.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-9/18                                               Zakopane, dnia 11.09.2018r.

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-9/18

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego – w ramach „Modernizacji budynku szpitala Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem rozwojem bazy opieki medycznej”.

 Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

Pakiet nr 1 – 176 481,48 zł netto tj: 190 600,00 zł brutto,

Pakiet nr 2 – 217 057,32 zł netto tj: 243 008,64 zł brutto,

Pakiet nr 3 – 83 333,33   zł netto tj: 90 000,00   zł brutto.

Łącznie 523 608,64 złotych brutto.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

  1. HAS-MED. Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała,   ul. Młyńska 20
Pakiet nr 1
Cena netto: 171 200,00 zł,  Cena brutto: 184 896,00 zł
Termin dostawy: 8 tygodni.
Okres gwarancji 2 lata.  Termin płatności faktury: 30 dni
2. ProfiMedical Bestry, Wichary Sp. J.
40-403 Katowice, ul. Oswobodzenia 1
Pakiet nr 3
Cena netto: 79 600,00 zł,  Cena brutto: 85 968,00 zł
Termin dostawy: 6 tygodni.
Okres gwarancji 2 lata.  Termin płatności faktury: 30 dni
  1. PHU Technomex Sp. z o.o.
44-141 Gliwice, ul. Szparagowa 15
Pakiet nr 2
Cena netto: 221 825,56 zł,  Cena brutto: 249 054,86 zł
Termin dostawy: 6 tygodni.
Okres gwarancji 3 lata.  Termin płatności faktury: 30 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

Dyrektor

Krystyna Walendowicz