Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem poprzez budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa ogrodu sensorycznego oraz odwonienie liniowe budynku szpitala

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem poprzez budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa ogrodu sensorycznego oraz odwonienie liniowe budynku szpitala

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-08/18

Zakopane, dnia 06.08.2018r.

 

  

Wszyscy Wykonawcy 

ZPP-2810-08/18

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem poprzez budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa ogrodu sensorycznego oraz odwonienie liniowe budynku szpitala”.

 

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za ofertę najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

  1. Pakiet nr 1

Firma Inżynieryjno-Remontowo-Budowlana „STANGUT”

34-500 Zakopane, ul. Guty 26

Cena  ryczałtowa netto: 124 434,60 zł

Cena ryczałtowa brutto: 153 054,55 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji/rękojmi, oraz kryterium termin wykonania robót. W kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium okres gwarancji/rękojmi – 10,00 pkt, w kryterium termin wykonania robót – 0,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 70,00 pkt.

 

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji/ rękojmi – 20% Kryterium termin wykonania robót – 20% Łącznie pkt.
 

 

1

Firma Inżynieryjno-Remontowo-Budowlana „STANGUT”

34-500 Zakopane,

ul. Guty 26

 

 

60,00pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

70,00 pkt

 

 

2

Firma Budowlana „Kuros” Katarzyna Skupień

34-520 Poronin,

Suche 102

 

 

46,56pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

66,56 pkt

 

 

3

Firma Usługowo-Budowlana „BAFIA” Stanisław Bafia

34- 520 Poronin,

Suche 45

 

 

46,89pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

56,89 pkt

 

  1. Pakiet nr 2

Firma Inżynieryjno-Remontowo-Budowlana „STANGUT”

34-500 Zakopane, ul. Guty 26

Cena  ryczałtowa netto: 323 478,62 zł

Cena ryczałtowa brutto: 397 878,70 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji/rękojmi, oraz kryterium termin wykonania robót. W kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium okres gwarancji/rękojmi – 10,00 pkt, w kryterium termin wykonania robót – 0,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 70,00 pkt.

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji/ rękojmi – 20% Kryterium termin wykonania robót – 20% Łącznie pkt.
 

 

1

Firma Inżynieryjno-Remontowo-Budowlana „STANGUT”

34-500 Zakopane,

ul. Guty 26

 

 

60,00pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

70,00 pkt

 

 

2

Firma Budowlana „Kuros” Katarzyna Skupień

34-520 Poronin,

Suche 102

 

 

42,50pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

62,50 pkt

 

 

3

Firma Usługowo-Budowlana „BAFIA” Stanisław Bafia

34- 520 Poronin,

Suche 45

 

 

59,77pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

69,77 pkt

 

  1. Pakiet nr 3

Firma Inżynieryjno-Remontowo-Budowlana „STANGUT”

34-500 Zakopane, ul. Guty 26

Cena  ryczałtowa netto: 308616,40 zł

Cena ryczałtowa brutto: 379 598,17 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji/rękojmi, oraz kryterium termin wykonania robót. W kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium okres gwarancji/rękojmi – 10,00 pkt, w kryterium termin wykonania robót – 0,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 70,00 pkt.

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji/rękojmi – 20% Kryterium termin wykonania robót – 20% Łącznie pkt.
 

 

1

Firma Inżynieryjno-Remontowo-Budowlana „STANGUT”

34-500 Zakopane,

ul. Guty 26

 

 

60,00pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

70,00 pkt

 

 

2

Firma Budowlana „Kuros” Katarzyna Skupień

34-520 Poronin,

Suche 102

 

 

23,30pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

43,30 pkt

 

 

3

Firma Usługowo-Budowlana „BAFIA” Stanisław Bafia

34- 520 Poronin,

Suche 45

 

 

56,23pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

66,23 pkt

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz