Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem poprzez budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa ogrodu sensorycznego oraz odwonienie liniowe budynku szpitala

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem poprzez budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa ogrodu sensorycznego oraz odwonienie liniowe budynku szpitala

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-08/18

Zakopane, dnia 31.07.2018r.

 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-08/18

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Wykonanie robót budowlanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem porzez budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa ogrodu sensorycznego oraz odwonienie liniowe budynku szpitala”.

 

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

Pakiet nr 1 – 121 935,01 zł netto tj: 149 980,06 zł brutto,

Pakiet nr 2 – 213 144,35 zł netto tj: 262 167,55 zł brutto,

Pakiet nr 3 – 315 009,56 zł netto tj: 387 461,76 zł brutto.

Łącznie 799 609,37 złotych brutto.

 

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

  1. Firma Inżynieryjno-Remontowo-Budowlana „STANGUT”

34-500 Zakopane,

  1. Guty 26

Pakiet nr 1 Cena  ryczałtowa netto: 124 434,60 zł

Cena ryczałtowa brutto: 153 054,55 zł

Termin wykonania robót: 30.11.2018r.

Okres gwarancji 36 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni

 

Pakiet nr 2 Cena  ryczałtowa netto: 323 478,62 zł

Cena ryczałtowa brutto: 397 878,70 zł

Termin wykonania robót: 30.11.2018r.

Okres gwarancji 36 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni

 

Pakiet nr 3 Cena  ryczałtowa netto: 308616,40 zł

Cena ryczałtowa brutto: 379 598,17 zł

Termin wykonania robót: 30.11.2018r.

Okres gwarancji 36 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni

 

  1. Firma Budowlana „Kuros” Katarzyna Skupień

34-520 Poronin,

Suche 102

Pakiet nr 1 Cena  ryczałtowa netto: 160 333,98 zł

Cena ryczałtowa brutto: 197 210,80 zł

Termin wykonania robót: 30.11.2018r.

Okres gwarancji 60 miesięcy

Termin płatności faktury: 30 dni

 

Pakiet nr 2 Cena  ryczałtowa netto: 456 639,00 zł

Cena ryczałtowa brutto: 561 665,97 zł

Termin wykonania robót: 30.11.2018r.

Okres gwarancji 60 miesięcy

Termin płatności faktury: 30 dni

 

Pakiet nr 3 Cena  ryczałtowa netto: 794 733,78 zł

Cena ryczałtowa brutto: 977 522,55 zł

Termin wykonania robót: 30.11.2018r.

Okres gwarancji 60 miesięcy

Termin płatności faktury: 30 dni

 

  1. Firma Usługowo-Budowlana „BAFIA” Stanisław Bafia

34- 520 Poronin,

Suche 45

Pakiet nr 1 Cena  ryczałtowa netto: 158 835,95 zł

Cena ryczałtowa brutto: 195 368,21 zł

Termin wykonania robót: 30.11.2018r.

Okres gwarancji 36 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni

 

Pakiet nr 2 Cena  ryczałtowa netto: 324 698,79 zł

Cena ryczałtowa brutto: 399 379,50 zł

Termin wykonania robót: 30.11.2018r.

Okres gwarancji 36 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni

 

Pakiet nr 3 Cena  ryczałtowa netto: 329 294,00 zł

Cena ryczałtowa brutto: 405 031,62 zł

Termin wykonania robót: 30.11.2018r.

Okres gwarancji 36 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz