W dniu wczorajszym zakończyła zajęcia pierwsza grupa osób, uczestnicząca w finansowanym przez Województwo Małopolskie programie „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

W dniu wczorajszym zakończyła zajęcia pierwsza grupa osób, uczestnicząca w finansowanym przez Województwo Małopolskie programie „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”.

W dniu wczorajszym zakończyła zajęcia pierwsza grupa osób, uczestnicząca
w finansowanym przez Województwo Małopolskie programie „Zapobieganie
nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”.
W trwającym 12 tygodni programie, w którym wzięło udział dotychczas
50 osób (ukończyło 45 osób), zapewniono uczestnikom badania lekarskie oraz
zajęcia z fizjoterapeutą, psychologiem i dietetykiem. Warte odnotowanie jest, że
średnia redukcja masy ciała wyniosła dla tej grupy 7,4 kg (u rekordzistki 18 kg).
Średnia ta przewyższa wyniki uzyskane w latach 2016 i 2017, w których Szpital
prowadził podobne programy. Następna 50-osobowa grupa uczestników
rozpocznie zajęcia w pierwszych dniach września br.
Niewątpliwym sukcesem obecnego i poprzednich programów jest
dostarczenie uczestnikom szerokiej wiedzy o zasadach zdrowego żywienia
i konieczności stosowania na co dzień aktywności fizycznej. Prowadzony przez
Szpital monitoring (6 i 12 miesięcy po zakończeniu programu) wykazuje, że
zdecydowana większość uczestników stosuje wykształcone w ramach programu
zasady.
Uroczystość zakończenia zajęć prowadziła Dyrektor Szpitala Krystyna
Walendowicz. Przy stołach zastawionych wyłącznie dietetycznymi potrawami
była okazja do wspomnień, uwag i wzajemnej motywacji do stosowania
nabytych umiejętności w życiu codziennym. Nie obyło się oczywiście bez
wręczenia nagród tym uczestnikom, którzy odnotowali największy spadek masy
ciała oraz tym, którzy byli najpilniejszymi we wszystkich zaoferowanych
zajęciach. Wszyscy zaś uczestnicy otrzymali stosowne dyplomy, potwierdzający
ich udział w programie.