Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu na: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Ogłoszenie nr 500163546-N-2018 z dnia 12-07-2018 r.

Zakopane: Kompleksowe usługi pralnicze dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2018

 

POBIERZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zatwierdzam:

Dyrektor

Krystyna Walendowicz