Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – unieważnienie postępowania przetargowego na: Budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – unieważnienie postępowania przetargowego na: Budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Ogłoszenie nr 500139551-N-2018 z dnia 19-06-2018 r.

Zakopane:

Budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: ————-

 

POBIERZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zatwierdzam:

Dyrektor

Krystyna Walendowicz