Od 1 lipca startuje Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy dla osób niepełnosprawnych powyżej 60r. życia

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP