Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na: Budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na: Budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-05/18

Zakopane, dnia 18.06.2018r.

  

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-05/18

Dotyczy: Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”.

 

 

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą, uprzejmie informuję, że Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy, ponieważ nie złożono przedmiotowym postępowaniu przetargowym żadnej oferty. Z uwagi na brak oferty w postępowaniu, zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz