Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-05/18

Zakopane, dnia 14.06.2018r.

 

  Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-05/18

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa ogrodu sensorycznego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem”.

 

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 649 755,48 złotych brutto.

 

W niniejszym postępowaniu nie zostały złożone oferty:

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz