Szpital bez bólu

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Szpital bez bólu

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 16 maja 2018 r. Szpital nasz, jako jeden z pierwszych w kraju,  uzyskał certyfikat „Szpital bez bólu” w zakresie leczenia bólu przewlekłego.

Uzyskanie tego jakże cenionego przez pacjentów certyfikatu wymagało ogromnego wysiłku organizacyjnego i wielkiego wkładu pracy personelu medycznego. Wszyscy bowiem pracownicy medyczni ukończyli stosowny kurs e-learningowy, wszyscy uczestniczyli we wdrażaniu procedur i formularzy.

Radość dla nas jest tym większa, że, jak stwierdziła komisja certyfikująca, reprezentująca Polskie Towarzystwo Badania Bólu,  podjęliśmy się pionierskiego trudu wykazując, że w szpitalach niezabiegowych można              w sposób skoordynowany prowadzić leczenie bólu przewlekłego. Takie działania niosą bowiem za sobą efektywną, służącą pacjentom, rehabilitację leczniczą.