ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI USŁUGI, POLEGĄJACEJ NA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w następujących specjalnościach – konstrukcyjno-budowlanej, – instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją inwestycji pn. „Modernizacja budynku Szpitala – Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej” przy ul. Ciągłówka 9.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI USŁUGI, POLEGĄJACEJ NA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w następujących specjalnościach – konstrukcyjno-budowlanej, – instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją inwestycji pn. „Modernizacja budynku Szpitala – Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej” przy ul. Ciągłówka 9.

ZPP-2811-01/2018

 

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapytanie prowadzone będzie w oparciu o wewnętrzne uregulowania Wojewódzkiego szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, zwanego dalej Udzielającym zamówienie.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI USŁUGI, POLEGAJĄCEJ NA:

 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w następujących specjalnościach – konstrukcyjno-budowlanej, – instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją inwestycji pn.  „Modernizacja budynku Szpitala – Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej” przy ul. Ciągłówka 9.

Przedmiotem zaproszenia jest złożenie oferty na realizację usługi w ramach której zamawiający przewiduje.

  1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w następujących specjalnościach:

– konstrukcyjno-budowlanej,

– instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych,

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych podczas realizacji inwestycji pn.  „Modernizacja budynku Szpitala – Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej”. przy ul. Ciągłówka 9.

Z zakresem inwestycji można się zapoznać na stronie WWW zamawiającego w zakładce:

przetargi:

Zamówienia publiczne:

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Modernizacja budynku Szpitala – Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej”.

 

https://rehabilitacja.zakopane.pl/2018/03/29/ogloszenie-o-zamowieniu-na-modernizacja-budynku-szpitala-wojewodzkiego-szpitala-rehabilitacyjnego-im-dr-s-jasinskiego-w-zakopanem-wraz-z-rozwojem-bazy-opieki-medycznej/

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

do 31.12.2019 r.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected], lub przesłana pocztą tradycyjną lub dostarczona osobiście na adres:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Ul. Ciągłówka 9

34-500 Zakopane

Tel 1820 66068, fax 182068141

Termin składania oferty cenowej do 18 maja 2018.

POBIERZ

WARUNKI UDZIAŁU