Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Modernizacja budynku Szpitala – Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Modernizacja budynku Szpitala – Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-02/18

Zakopane, dnia 23.04.2018r.

 

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-02/18

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Modernizacja budynku Szpitala – Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej

 

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 5 908 533,93 złotych brutto.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

  1. Firma Inżynieryjno-Remontowo-Budowlana „STANGUT”

34-500 Zakopane,

ul.Guty 26

Cena  ryczałtowa netto za całość robót: 5 927 038,60 zł

Podatek VAT 23% tj: 1 363 218,88 zł

Cena ryczałtowa brutto za całość robót: 7 290 257,48 zł

Termin wykonania robót: 30.11.2019r.

Okres gwarancji 72 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni

 

  1. Zakład Ogólno-Budowlany Kazimierz Dyrda

34-400 Nowy Targ,

ul.Osiedle Gazdy 15

Cena  ryczałtowa netto za całość robót: 5 174 586,32 zł

Podatek VAT 23% tj: 1 190 154,87 zł

Cena ryczałtowa brutto za całość robót: 6 364 741,19 zł

Termin wykonania robót: 30.11.2019r.

Okres gwarancji 72 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni

 

  1. UNI-BUD Jacek Smoleń

31-234 Kraków,

Słomczyńskiego 2/35

Cena  ryczałtowa netto za całość robót: 7 500 000,00 zł

Podatek VAT 23% tj: 1 725 000,00 zł

Cena ryczałtowa brutto za całość robót: 9 225 000,00 zł

Termin wykonania robót: 30.11.2019r.

Okres gwarancji 84 miesiące

Termin płatności faktury: 30 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz