Ogłoszenie o zamówieniu na: Modernizacja budynku Szpitala – Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej. DODANO zmianę ogłoszenia o zamówieniu w tym NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 23.04.2018r.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Modernizacja budynku Szpitala – Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej. DODANO zmianę ogłoszenia o zamówieniu w tym NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT do dnia 23.04.2018r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA : 23.04.2018r.

Ogłoszenie nr 538676 – N – 2018 z dnia 2018-03-29 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku Szpitala – Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej

 

POBIERZ

 Ogłoszenie

 SIWZ

 załącznik nr 1 – dokumentacja budowlana

Zatwierdzam dnia. 29.03.2018r.
Dyrektor

Krystyna Walendowicz

POBIERZ ZMIANY z dnia 09.04.18

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Pytania i odpowiedzi- Modyfikacja SIWZ

Zatwierdzam dnia. 09.04.2018r.
Dyrektor

Krystyna Walendowicz

POBIERZ ZMIANY 16.04.18

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.04.2018r

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

 ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Zatwierdzam dnia. 16.04.2018r.
Dyrektor

Krystyna Walendowicz

 

Leave a Comment