informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-01/18

Zakopane, dnia 23.03.2018r.

 

 

                                            Wszyscy Wykonawcy                                  

ZPP-2810-01/18

 

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie  przetargu nieograniczonego na:  Dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

 Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za ofertę najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

Konsorcjum firm

PGF URTICA Sp. z o.o.  Krzemieniecka 120, 54-613 Wocław,

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.(dawniej PGF – hurt Sp. z o.o.)

91-342 Łódź, Zbąszyńska 3

Cena  netto: 108 486,62 zł

Podatek VAT 8% tj: 8 678,93 zł

Cena brutto: 117 165,55 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium termin dostawy i termin przydatności. W  kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium termin dostawy – 16,00 pkt, w kryterium termin przydatności – 11,43 pkt. Łącznie oferta otrzymała 87,43 pkt.

 

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium termin dostawy  – 20% Kryterium termin przydatności – 20% Łącznie pkt.
 

 

1

Konsorcjum firm
PGF URTICA Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wocław
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
(dawniej PGF – hurt Sp. z o.o.)
91-342 Łódź
ul. Zbąszyńska 3
 

 

60,00pkt

 

 

16,00 pkt

 

 

11,43 pkt

 

 

87,43 pkt

 

 

 

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz

Leave a Comment