Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-01/18

Zakopane, dnia 22.03.2018r.

 


                                    Wszyscy Wykonawcy                             

ZPP-2810-01/18

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

 

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 121 755,94 złotych brutto.

 

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

Konsorcjum firm

 PGF URTICA Sp. z o.o. Krzemieniecka 120

54-613 Wocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

(dawniej PGF – Hurt Sp. z o.o.

91-342 Łódź, Zbąszyńska 3

 

Cena  netto: 108 486,62 zł

Podatek VAT 8% tj: 8 678,937 zł

Cena brutto: 117 165,55 zł

Okres świadczenia dostawy do 31.03.2019r.

Termin płatności faktury: 30 dni

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

Dyrektor

         mgr Krystyna Walendowicz

Leave a Comment