informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-11/17

Zakopane, dnia 24.11.2017r.

  

                                  Wszyscy Wykonawcy                             

ZPP-2810-11/17

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie  przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

 1. Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy dla:

Pakiet nr 1

EGERTON Sp. z o.o. ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze

Cena  netto: 64 814,81 zł,

Cena brutto: 70 000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji, oraz kryterium termin dostawy. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 20,00 pkt, w kryterium termin dostawy – 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji –20% Kryterium termin dostawy –20% Łącznie pkt.
 

 

1

MILASYSTEM Mirosław Czech.
Ul. K. I. Gałczyńskiego 9
45-523 Opole
 

 

45,22pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

65,22 pkt

 

2

EGERTON Sp. z o.o.

Ul. Legnicka 21

41-811 Zabrze

 

 

60,00pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

100,00 pkt

 

  1. Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy dla:

Pakiet nr 2

PHU Technomex Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-140 Gliwice

Cena  netto: 59 695,95 zł,

Cena brutto: 66 859,70 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji, oraz kryterium termin dostawy. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 10,00 pkt, w kryterium termin dostawy – 0,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 70,00 pkt.

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji –20% Kryterium termin dostawy –20% Łącznie pkt.
 

 

1

PHU Technomex Sp. z o.o.,

ul. Szparagowa 15,

44-140 Gliwice

 

 

60,00pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

70,00 pkt

 

  1. Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy dla:

Pakiet nr 3

AKSON Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Kościuszki 346A, 40-608 Katowice

Cena  netto: 8 890,00 zł,

Cena brutto: 9 601,20 zł

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium okres gwarancji, oraz kryterium termin dostawy. W kryterium cena oferta otrzymała 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 20,00 pkt, w kryterium termin dostawy – 20,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium okres gwarancji –20% Kryterium termin dostawy –20% Łącznie pkt.
 

 

1

HAS-MED Sp. z o.o.

Ul. Młyńska 20

43-300 Bielsko-Biała

 

 

 

54,46pkt

 

 

15,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

89,46 pkt

 

2

AKSON Sp. z o.o. Sp. komamdytowa

Ul. Kościuszki 346A

40-608 Katowice

 

 

60,00pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

100,00 pkt

 

3

L.P.W. ROMAR Roman Marciniak

Ul. Kilińskiego 12

63-000 Środa Wielkopolska

 

 

52,34pkt

 

 

15,00 pkt

 

 

20,00 pkt

 

 

87,34 pkt

 

4

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa CEZAL LBLIN Sp. z o.o.

Ul. Spółdzielczości Pracy 38

20-147 Lublin

 

 

57,62pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

0,00 pkt

 

 

67,62 pkt

 

 

 

 

Dyrektor

mgr Krystyna Walendowicz

Leave a Comment