Portret Medycyny Polskiej 2017 dla Dyrektor Szpitala

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Portret Medycyny Polskiej 2017 dla Dyrektor Szpitala

Dnia 23 października br. podczas uroczystej gali Dyrektor Szpitala Pani Krystyna Walendowicz nagrodzona została Portretem Polskiej Medycyny jako „Menedżer Rynku Zdrowia” w kategorii placówek publicznych. Laur ten, przyznany przez miesięcznik Rynek Zdrowia oraz portal rynekzdrowia.pl, jest uznaniem za podejmowane przez laureatkę starań, dotyczących wzmocnienia na rynku usług zdrowotnych rangi rehabilitacji leczniczej w procesie leczenia pacjentów. Utrzymywanie wysokiej jakości świadczeń rehabilitacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem oraz ciągła aktywność na ogólnokrajowych forach przyczyniają się nie tylko do przyznawania nagród, ale, co najważniejsze, do właściwej oceny rehabilitacji leczniczej w leczeniu pacjentów. Miło jednak jest, i to nie tylko laureatce, ale także personelowi naszego Szpitala, że wspólny wysiłek został dostrzeżony i tak wysoko oceniony.

Leave a Comment