Dni spirometrii 2017

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Dni spirometrii 2017

Zanieczyszczenia powietrza z powodu ich powszechnego występowania, zwłaszcza w obszarach zurbanizowanych i miejskich, łatwego przemieszczania się oraz obejmowania swym zasięgiem dużych regionów, stanowią najgroźniejszą formę zatruwania środowiska. Stała na nie ekspozycja pociąga za sobą szereg poważnych konsekwencji chorobowych i przyczynia się do rozwoju m.in. astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, alergii czy też chorób układu sercowo-naczyniowego. Ponad 50.000 osób umiera przedwcześnie z tego powodu.

Aby temu zapobiec corocznie organizowane są ogólnopolskie  Dni Spirometrii, w czasie których możliwe jest wczesne wychwycenie zmian chorobowych układu oddechowego.

Nasz Szpital po raz kolejny włączył się aktywnie w realizację Dni Spirometrii. W dniu 26 września br. wykonano badania spirometryczne ok. 20 osobom, które podejrzewały u siebie zmiany chorobowe. Osoby, u których takie zmiany potwierdzono, skierowane zostały do dalszego leczenia specjalistycznego.  Każda z przebadanych osób otrzymała, oprócz wyniku badania, także Certyfikat uczestnictwa   w ogólnopolskiej akcji badań spirometrycznych.

Leave a Comment