Dni profilaktyki 2017

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Dni profilaktyki 2017

Jak co roku we wrześniu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zorganizował Małopolskie Dni Profilaktyki. I jak co roku nasz Szpital włączył się aktywne w propagowanie profilaktyki zdrowotnej. Zbierane przez lata i realizacje kolejnych programów doświadczenia pozwoliły nam skupić się na:

  1. Programie profilaktycznym w zakresie samokontroli nadciśnienia tętniczego,
  2. Poradnictwie dietetycznym jako elemencie troski o zdrowie poprzez stosowanie zasad zdrowego żywienia.

W ramach pierwszego programu w dniu 19.09.2017 r.  przedstawiciele personelu medycznego Szpitala przeprowadzili ok. 20 rozmów edukacyjnych    o zagrożeniach płynących z nadciśnienia tętniczego oraz sposobach samokontroli i podejmowanym leczeniu.

 

Rozmowami edukacyjnymi w zakresie poradnictwa dietetycznego objęto również ok. 20 osób. Wzrastające wskaźniki nadwagi czy wręcz otyłości w społeczeństwie  budzą nie tylko niepokój, ale wręcz nakazują podjęcie działań profilaktycznych. Jesteśmy przekonani, że uczestniczące w akcji osoby zastosują przekazane im rady i zalecenia,. Co w sposób zdecydowany wpłynie nie tylko na ich samopoczucie, ale przede wszystkim pozwoli uniknąć wielu schorzeń.

Leave a Comment