Audyt systemów jakościowych

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Audyt systemów jakościowych

W dniach 25 – 28 września br. audytorzy Polskiego Centrum Badań  i Certyfikacji przeprowadzili w Szpitalu audyt wdrożonych systemów jakościowych, tj.:

– Systemu Zarządzania Jakością wg nowej normy ISO 9001:2015 wraz  z wymaganiami Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,
– Systemu Zarzadzania Środowiskowego wg nowej normy PN-EN ISO 14001:2015,
– Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2014,
– Systemu Zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N 18001:2004.

Dzięki zaangażowaniu osób odpowiedzialnych za poszczególne systemy oraz wszystkich pracowników Szpitala audyt zakończył się pozytywnie. Oznacza to, że zespół audytorów będzie rekomendował utrzymanie do listopada 2019 r.  posiadanych przez Szpital certyfikatów jakościowych. Audyt był także okazją do dalszego doskonalenia podejmowanych przez nas w ramach systemów jakościowych zadań.

 

Leave a Comment