Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego

W dniu 30.08.2017 r. zajęcia zakończyła I grupa uczestników programu „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”. Program ten, wybrany przez mieszkańców Subregionu Podhalańskiego,  realizowany jest w naszym Szpitalu w ramach  I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

W ramach Programu, który od początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem, uczestnikom przez 3 miesiące oferowano zajęcia fizjoterapeutyczne (na basenie i na sali gimnastycznej), spotkania z dietetykiem oraz  spotkania z psychologiem. A nad zdrowiem uczestników pieczę sprawowali lekarze Szpitala.

Uroczyste spotkanie kończące zajęcia było doskonałą okazją do podsumowań i niekończących się opowieści o własnych sukcesach. Był to też najlepszy moment, by nagrodzić tych uczestników, którzy swoim zaangażowaniem osiągnęli najlepsze wyniki.  Średni ubytek wagi 61-osobowej grupy wyniósł 5 kg na osobę, a rekordziści  pochwalić się mogą zmniejszeniem wagi ciała o 13 kg, 12,5 kg, 12 kg czy 10 kg. Osiągnięcia te budzą ogromny szacunek. A uczestnicy już umawiali się na tworzenie grup wsparcia   i dopytywali o kolejne edycje Programu.

 

W tym samym dniu zajęcia rozpoczęła następna grupa uczestników. Mamy nadzieję, że jej sukcesy i zadowolenie z uczestnictwa będą nie mniejsze niż poprzedników.

 

 

 

Leave a Comment