Ogłoszenie o zamówieniu na: Zakup energii elektrycznej dla grupy podmiotów leczniczych.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o zamówieniu na: Zakup energii elektrycznej dla grupy podmiotów leczniczych.

Tytuł postępowania: Zakup energii elektrycznej dla grupy podmiotów leczniczych.

Nr sprawy: 2/2017                                                                   26.07.2017r.

INFORMACJA

Informuję, iż postępowanie przetargowe na: Zakup energii elektrycznej dla grupy podmiotów leczniczych, nr sprawy 2/2017, prowadzone jest przez pełnomocnika Zamawiającego: Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Strzelecka 2A, 31-503 Kraków.

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania m.in. ogłoszenie, SIWZ zamieszczane będą na stronie Pełnomocnika Zamawiającego:

http://www.mzpzoz.pl/przetargi

 

zatwierdzam:

Dyrektor

Krystyna Walendowicz

Leave a Comment