Ranking szpitali 2016

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ranking szpitali 2016

W dniu 14.12.2016 r. ogłoszono wyniki corocznego Rankingu Szpitali 2016 „Bezpieczny Szpital Przyszłości”. Ranking ten, opracowywany przez „Rzeczpospolitą” i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jest najbardziej prestiżowym zestawieniem placówek szpitalnych w Polsce. Ocenie podlegają bowiem wszystkie aspekty działalności placówek – jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwo pacjenta, kwalifikacje i umiejętności personelu medycznego, wyniki finansowe.

W tegorocznej edycji Rankingu I miejsce w kategorii „Szpitale niezabiegowe” zajął Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. Szpital od wielu lat plasował się w czołówce podmiotów leczniczych niezabiegowych –  w roku ubiegłym zajął II miejsce, a dwa lata temu miejsce IV.

Sukces smakuje tym bardziej, że w historii Rankingu żaden wojewódzki podmiot leczniczy naszego województwa nie zajął I miejsca w żadnej z kategorii.  Tegoroczne osiągnięcie Szpitala jest więc sukcesem historycznym, otwiera bowiem nowy rozdział w ocenie szpitali wojewódzkich.

Pamiątkową statuetkę oraz stosowny dyplom odebrała Dyrektor Krystyna Walendowicz. W swym wystąpieniu podkreśliła, że osiągnięcie to jest sukcesem wszystkich pracowników Szpitala. Zwróciła także uwagę na niedocenianą przez decydentów rolę rehabilitacji leczniczej w procesie terapeutycznym.

 

 

Leave a Comment