Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na : Dostawę i instalacja aparatury medycznej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na : Dostawę i instalacja aparatury medycznej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Ogłoszenie nr 360145 – 2016 z dnia 2016-12-06 r.

Zakopane: Dostawa sprzętu medycznego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2016

 

POBIERZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia