Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Przebudowę pomieszczeń w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9A jako pomieszczenia mieszkalne terapeutyczne na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z przebudową

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Przebudowę pomieszczeń w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9A jako pomieszczenia mieszkalne terapeutyczne na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z przebudową

Ogłoszenie nr 98279 – 2017 z dnia 2017-06-19 r.

Zakopane:  Przebudowę pomieszczeń w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9A jako pomieszczenia mieszkalne terapeutyczne na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2017

 

POBIERZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zatwierdzam, dnia 19.06.2017r.

Dyrektor

Krystyna Walendowicz