Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Ogłoszenie nr 98244 – 2017 z dnia 2017-06-19 r.

Zakopane:  Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2017

 

POBIERZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zatwierdzam, dnia 19.06.2017r.

Dyrektor

Krystyna Walendowicz