Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących

Na mocy podpisanego w dniu 20.06.2017 r. Porozumienia Szpital nasz stał się członkiem stworzonej przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum  „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”.
W Sieci znalazło się 11 szpitali Małopolski oraz Collegium Medicum UJ.

Dzięki uczestnictwu w przedsięwzięciu Szpital zyskał nowe możliwości kształcenia swoich pracowników nie tylko na kursach kształcenia podyplomowego, ale także w ramach studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie). Porozumienie przewiduje również praktyki i kursy dokształcające dla studentów wszystkich kierunków Collegium Medicum UJ.   Szeroko określone zasady współpracy dają wszystkim Stronom Porozumienia nadzieję na  wszechstronna korzyść, szczególnie w zakresie poszerzenia możliwości kształcenia obecnej i przyszłej kadry medycznej.