Informacje ogólne

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacje ogólne

Szpital prowadzi działalność w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz działalność komercyjną (szczegóły Tutaj)

Celem usprawnienia procesu kwalifikacji do leczenia rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. der. S. Jasińskiego w Zakopanem proponujemy, aby przy uzyskiwaniu skierowania do szpitala korzystali Państwo z załączonego druku. Skierowanie  wypełnia lekarz specjalista z oddziału szpitalnego lub z poradni specjalistycznej.

Wypełnienie drugiej części druku przez lekarza specjalistę lub lekarza rodzinnego jest dobrowolne. Dostarczenie go jednak wraz ze skierowaniem pozwoli na wyeliminowanie dodatkowej korespondencji i w sposób istotny przyspieszy kwalifikację do leczenia.

W załączeniu:

1. Skierowanie

2. Informacja dodatkowa

3. Co pacjent powinien zabrać ze sobą do Szpitala

4. Informacje dla rodziny – noclegi

W korespondencji ze Szpitalem prosimy podawać adres swojej poczty elektronicznej (e-mail) i numer telefonu kontaktowego. Podanie tych danych w sposób znaczący usprawni komunikację z Państwem.