Konferencja „Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Konferencja „Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów”

W dniu 29 maja br. Dyrektor Szpitala Pani Krystyna Walendowicz uczestniczyła, jako prelegent,  w organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi konferencji, której tematem przewodnim było przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów.

Organizatorem Konferencji był prof. Przemysław Kardas – Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej UMED. Prelegentami byłi także: prof. Jiri Vlcek – Kierownik Katedry Farmacji Społecznej i Klinicznej Uniwersytetu Karola w Pradze, prof. Tomasz Kostka – Konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii, Prorektor ds.  Kształcenia UMED, dr hab. Agnieszka Skowron – Kierownik Zakładu Farmacji Społecznej UJ CM w Krakowie oraz Marek Cytacki – Wydział Interwencyjno-Poradniczy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Wyzwania, jakie przed polską medycyna stawiają zmiany demograficzne i społeczne, bezwzględnie wymagają poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów, szczególnie tych, którzy leczeni są w warunkach domowych.

Temu właśnie zagadnieniu poświęcony jest realizowany przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem, w ramach Narodowego Programu Zdrowia, program pn. „Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów”. Konferencja była okazje do przedstawienia dotychczasowych działań Szpitala oraz okazją do zdobywania nowych doświadczeń i doskonalenia dotychczasowych.