Zapobieganie nadwadze i otyłości

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Zapobieganie nadwadze i otyłości

W ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego Szpital rozpoczyna program „Zapobieganie nadwadze i otyłości mieszkańców województwa małopolskiego 2017”. Program ten wybrany został do realizacji przez mieszkańców Subregionu Podhalańskiego, tj. powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego i suskiego.

W programie mogą wziąć udział kobiety w wieku 18-60 lat i mężczyźni w wieku 18-55 lat. Dodatkową przesłanką udziału jest wskaźnik masy ciała (BMI) zawierający się między 25 a 40 kg/m2.

W jego ramach uczestnicy, którzy w ramach kwalifikacji przechodzą badania lekarskie,  przez 12 tygodni biorą udział w zajęciach na basenie  i w sali gimnastycznej oraz w indywidualnych spotkaniach z dietetykiem i psychologiem. Jak wykazują ubiegłoroczne doświadczenia Szpitala  w realizacji podobnego programu średnia redukcja masy ciała powinna wynieść ok. 6 kg. Zdobyta wiedza pozwala również, co jest nie mniej ważnym elementem, na kontynuację programu w warunkach domowych.

Udział w programie, którym objętych zostanie 120 uczestników, jest bezpłatny.

Chęć uczestniczenia w programie można zgłosić telefonicznie  Pani Marlenie Wierzbanowskiej  – nr 666 873 640. Pod tym numerem telefonu można także uzyskać wszelkie szczegółowe informacje na temat przebiegu programu.