Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Przebudowę pomieszczeń w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9A jako pomieszczenia mieszkalne terapeutyczne na potrzeby WSR im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z przebudową strefy wej…

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Przebudowę pomieszczeń w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9A jako pomieszczenia mieszkalne terapeutyczne na potrzeby WSR im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z przebudową strefy wej…

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-06/17

Zakopane, dnia 25.05.2017r.

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-06/17

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Przebudowa pomieszczeń w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9A jako pomieszczenia mieszkalne terapeutyczne na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr  S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 324 020,84 złotych brutto.

 

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

  1. Zakład Remonoto-Budowlany Paweł Mastalski 34-400 Nowy Targ, os. Gazdy 15,

Cena  netto za wykonanie robót: – 269358,18 zł

Cena brutto za wykonanie robót: – 331310,56 zł

– termin wykonania robót: 10.10.2017r.

– okres gwarancji: 5 lat.

 

  1. Firma Inzynieryjno-Remintowo-Budowlana „STANGUT” 34-500 Zakopane, Guty 26,

Cena  netto za wykonanie robót: – 286231,42 zł

Cena brutto za wykonanie robót: – 352064,65 zł

– termin wykonania: 03.10.2017r.

– okres gwarancji: 5 lat.

 

  1. Firma Budowlana Gut Krzysztof 34-520 Poronin, ul. Kościuszki 36B,

Cena  netto za wykonanie robót: – 296770,53 zł

Cena brutto za wykonanie robót: – 365027,75 zł

– termin wykonania: 17.10.2017r.

– okres gwarancji: 5lat.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

 

 

Dyrektor

mgr Krystyna Walendowicz