Nowy rok zaczynamy od sukcesu

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Nowy rok zaczynamy od sukcesu

W nowy 2017 rok Szpital wszedł z kolejnym sukcesem. W dniu 19 stycznia br. w salach Zamku Królewskiego w Warszawie Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł wręczył Dyrektor Szpitala – Pani Krystynie Walendowicz dyplom, będący wyróżnieniem (ex equo 2-3 miejsce) w prestiżowym konkursie „Sukces Roku 2016 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny” w kategorii „Menedżer Roku 2016 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne”.
Wyróżnienie to podsumowało tak bogaty w wydarzenia i w sukcesy rok 2016. Było także efektem oceny dokonań Dyrektor w zakresie zarzadzania publiczna placówką, podnoszenia jakości udzielanych świadczeń, bezpieczeństwa pacjentów i wszechstronnego działania na rzecz poprawy dostępności do świadczeń rehabilitacji leczniczej. Sukces jest tym cenniejszy, że oceny tej dokonała Kapituła Konkursu, w skład której wchodzili najwybitniejsi eksperci w zakresie funkcjonowania ochrony zdrowia.

Leave a Comment