KONKURS OFERT NA: Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej lub Ogólnoustrojowej lub Neurologicznej w godz. 07:30 – 15:30 w dni powszednie, dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

KONKURS OFERT NA: Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej lub Ogólnoustrojowej lub Neurologicznej w godz. 07:30 – 15:30 w dni powszednie, dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA:

Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej lub Ogólnoustrojowej lub Neurologicznej w godz. 07:30 – 15:30 w dni powszednie, dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego
w Zakopanem ul. Ciągłówka 9, Zakopane 34-500

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku, o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1638 z późn. zm.)  oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

  1.  Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej lub Ogólnoustrojowej lub Neurologicznej, w godz. 7:30 – 15:30 w dni powszednie,
  2.  Miejsce i termin składania ofert.
  1. Oferty należy składać wraz z Załącznikami w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem i nazwiskiem Oferenta oraz napisem „Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w oddziale” w terminie do dnia 20.04.2017 r. do godz. 13.00 w sekretariacie szpitala IV piętro, pocztą.

POBIERZ

Warunki konkursu

załącznik nr 1 oraz wzór umowy

Zatwierdzam, 12.04.2017r.

Dyrektor

Krystyna Walendowicz