Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:Przebudowę pomieszczeń byłej kotłowni i innych w przyziemiu budynku głównego szpitala jako adaptacja pustych przestrzeni dla funkcji ośrodka rehabilitacji ambulatoryjnej wraz z zapleczem sanitarnym i gospodarczym

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:Przebudowę pomieszczeń byłej kotłowni i innych w przyziemiu budynku głównego szpitala jako adaptacja pustych przestrzeni dla funkcji ośrodka rehabilitacji ambulatoryjnej wraz z zapleczem sanitarnym i gospodarczym

Ogłoszenie nr 48148 – 2017 z dnia 2017-03-21 r.

Zakopane: Przebudowa pomieszczeń byłej kotłowni i innych w przyziemiu budynku głównego szpitala jako adaptacja pustych przestrzeni dla funkcji ośrodka rehabilitacji ambulatoryjnej wraz z zapleczem sanitarnym i gospodarczym z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych” w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem przy ul. Ciągłówka 9.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/03/2017

 

POBIERZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zatwierdzam, dnia 21.03.2017r.

Dyrektor

Krystyna Walendowicz