informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-04/17

Zakopane, dnia 21.03.2017r.

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-04/17

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie  przetargu nieograniczonego na:  Dostawę leków dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za ofertę najkorzystniejszą ofertę firmy:

Konsorcjum firm

PGF URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wrocław

PGF S.A. dawniej PGF Sp. z o.o.

91-342 Łódź

ul. Zbąszyńska 3

 

Cena  netto: 102 993,43 zł

Podatek VAT 8% tj: 8 239,47 zł

Cena brutto: 111 232,90 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium termin dostawy i termin przydatności. W  kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium termin dostawy – 12,00 pkt, w kryterium termin przydatności – 8,57 pkt. Łącznie oferta otrzymała 80,57 pkt.

 

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium termin dostawy  – 20% Kryterium termin przydatności – 20% Łącznie pkt.
 

 

1

Konsorcjum firm

PGF URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

54-613 Wocław

PGF S.A. dawniej PGF Sp. z o.o.

91-342 Łódź

ul. Zbąszyńska 3

 

 

60,00pkt

 

 

12,00 pkt

 

 

8,57 pkt

 

 

80,57 pkt

 

 POBIERZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dyrektor

mgr Krystyna Walendowicz