Ogłoszenie o sprzedaży Karetki sanitarnej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Ogłoszenie o sprzedaży Karetki sanitarnej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem

ZPP-2811-03/2017

13.03.2017r.

Ogłoszenie

O PRZEPROWADZENIU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

NA SPRZEDAŻ

KARETKI SANITARNEJ.

I. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 24.03.2017 r. (do godz. 13:30).

II. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected], lub przesłana pocztą tradycyjną lub dostarczona osobiście na adres:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Ul. Ciągłówka 9

34-500 Zakopane

Tel 1820 66068, fax 182068141

z dopiskiem: „Karetka”.

Dodatkowych informacji udziela Bronisław Miętus pod nr. telefonu +48 182068066 wew 13 oraz pod adresem e-mail:  [email protected]

III. CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI: 18 900,00 złotych brutto

 

 POBIERZ

Regulamin przetargu

Zatwierdzam

Dyrektor Krystyna Walendowicz