Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Dostawę sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-03/17

Zakopane, dnia 03.03.2017r.

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-03/17

 

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Dostawa sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego  dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

Pakiet Nr 1 – 34 000,00 złotych netto tj: 36 720,00 złotych brutto.

Pakiet nr 2 – 7 500,00 złotych netto tj: 8 100,00 złotych brutto.

 

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Pakiet nr 1

Brak ofert.

 

Pakiet nr 2

 

  1. MEDEN-INMED Sp. z o.o.

ul. Wenedów 2

75-847 Koszalin

Cena  netto: 6 574,07 zł

Cena brutto: 7 100,00 zł

Termin dostawy: 24.03.2017r.

Termin płatności faktury: 21 dni

Okres gwarancji: 37 miesięcy.

 

  1. PHU Technomex Sp. z o.o.

Ul. Szparagowa 15

44-140 Gliwice

Cena  netto: 7 325,18 zł

Cena brutto: 7 911,19 zł

Termin dostawy: 28.03.2017r.

Termin płatności faktury: 21 dni

Okres gwarancji: 37 miesięcy.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

 

 Pobierz

Informacja z otwarcia

 

Zatwierdzam dnia 03.03.2017

Dyrektor

mgr Krystyna Walendowicz