ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Wykonanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej aplikowania o środki w ramach MRPO na lata 2014 – 2020 działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Poddziałanie 12.1.2 regionalna infrastruktura ochrony zdrowia dla Wojew

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Wykonanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej aplikowania o środki w ramach MRPO na lata 2014 – 2020 działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Poddziałanie 12.1.2 regionalna infrastruktura ochrony zdrowia dla Wojew

ZPP-2811-07/2016

16.12.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI, POLEGAJĄCEJ NA:

 

Wykonanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej aplikowania o środki w ramach MRPO na lata 2014 – 2020 działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Poddziałanie 12.1.2 regionalna infrastruktura ochrony zdrowia dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem.

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 20.03.2017 r.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected], lub przesłana pocztą tradycyjną lub dostarczona osobiście na adres:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Ul. Ciągłówka 9

34-500 Zakopane

Tel 1820 66068, fax 182068141

Termin składania ofert cenowych do 11.01.2017r.

Dodatkowych informacji udziela Jan Rola pod nr. telefonu +48 182068066 wew 22 oraz pod adresem e-mail:  [email protected]

 Pobierz

Warunki udziału

 

 

Zatwierdzam

Dyrektor Krystyna Walendowicz