ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń technicznych dla pomieszczenia rozprężalni gazów medycznych oraz budowy instalacji gazów medycznych w budynku głównym Szpitala

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń technicznych dla pomieszczenia rozprężalni gazów medycznych oraz budowy instalacji gazów medycznych w budynku głównym Szpitala

ZPP-2811-03/2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapytanie prowadzone będzie w oparciu o wewnętrzne uregulowania Wojewódzkiego szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, zwanego dalej Udzielającym zamówienie.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI USŁUGI, POLEGĄJĄCEJ NA:

 

opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń technicznych dla pomieszczenia rozprężalni gazów medycznych oraz budowy instalacji gazów medycznych w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 24.03.2017 r.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected], lub przesłana pocztą tradycyjną lub dostarczona osobiście na adres:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Ul. Ciągłówka 9

34-500 Zakopane

Tel 1820 66068, fax 182068141

z dopiskiem: „oferta projekt gazy medyczne”.

Termin składania ofert cenowych do 03.03.2017r.

Dodatkowych informacji udziela Jan Rola pod nr. telefonu +48 182068066 wew 22 oraz pod adresem e-mail: [email protected]

 

POBIERZ

Warunki udziału