ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w następujących specjalnościach – konstrukcyjno-budowlanej, – instalacyji sanitarnych, instalacyji elektrycznych

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w następujących specjalnościach – konstrukcyjno-budowlanej, – instalacyji sanitarnych, instalacyji elektrycznych

ZPP-2811-01/2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapytanie prowadzone będzie w oparciu o wewnętrzne uregulowania Wojewódzkiego szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, zwanego dalej Udzielającym zamówienie.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DOTYCZĄCEJ REALIZACJI USŁUGI, POLEGĄJACEJ NA:

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w następujących specjalnościach – konstrukcyjno-budowlanej, – instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją inwestycji pn.  Przebudowa pomieszczeń byłej kotłowni i innych w przyziemiu budynku głównego szpitala jako adaptacja pustych przestrzeni dla funkcji ośrodka rehabilitacji ambulatoryjnej wraz z zapleczem sanitarnym i gospodarczym z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych” w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr  S. Jasińskiego w Zakopanem przy ul. Ciągłówka 9.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 30.11.2017 r.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected], lub przesłana pocztą tradycyjną lub dostarczona osobiście na adres:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Ul. Ciągłówka 9

34-500 Zakopane

Tel 1820 66068, fax 182068141

z dopiskiem: „oferta nadzór”.

Termin składania ofert cenowych do 28.02.2017r.

Dodatkowych informacji udziela Jan Rola pod nr. telefonu +48 182068066 wew 22 oraz pod adresem e-mail: [email protected]

 

POBIERZ

Warunki udziału