Konferencja – rehabilitacja pulmonologiczna

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Konferencja – rehabilitacja pulmonologiczna

W dniu 27 stycznia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie odbyła się konferencja nt: „Finansowanie rehabilitacji pulmonologicznej w oddziałach szpitalnych i ośrodkach dziennych, a zanieczyszczenie powietrza – krakowski smog”.


Organizatorem Konferencji był Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu oraz Kopalnia Soli „Wieliczka”.

Aktywny udział w Konferencji odnotowała reprezentacja naszego Szpitala: Kierownik Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej Pani dr Halina Czerwińska przedstawiła osiągnięcia naszej placówki w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.  W dyskusji uczestniczyły także Dyrektor Szpitala – Pani Krystyna Walendowicz oraz Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej – Pani Agnieszka Mertens.

Ostatnim akordem Konferencji było uroczyste podpisanie porozumienia  o współpracy w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej. Sygnatariuszami porozumienia byli:

  1. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem,
  2. Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu,
  3. Kopalnia Soli „Wieliczka”.

Porozumienie ułatwi koordynowanie leczenia rehabilitacyjnego chorób układu oddechowego oraz pozwoli na wspólna reprezentację tego zakresu leczenia wobec podmiotów zewnętrznych, szczególnie wobec płatnika świadczeń zdrowotnych.