II Narodowy Kongres Żywieniowy

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

II Narodowy Kongres Żywieniowy

W dniu 27 stycznia 2017 r. z inicjatywy Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie odbył się II Narodowy Kongres Żywieniowy. Tematem wiodącym był ” Żywność, żywienie  w prewencji i leczeniu chorób – postępy 2016”.


Dla naszego Szpitala Kongres ten był podsumowaniem prowadzonych w 2016 r. programów w zakresie zaleceń dotyczących żywienia i aktywności fizycznej dla chorych z nadwagą i otyłością.

W Kongresie uczestniczyły: Dyrektor Szpitala – Pani  Krystyna Walendowicz oraz Dietetyk/koordynator żywienia – Pani Małgorzata Mazurkiewicz.

Pozyskana w trakcie Kongresu wiedza, czy też prowadzona w trakcie spotkań wymiana doświadczeń, przyczynią się do doskonalenia  podejmowanych przez nas, przy realizacji kolejnych programów, działań.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia gelerii zdjęć z II Kongresu