Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Przebudowę pomieszczeń byłej kotłowni i innych w przyziemiu budynku głównego szpitala jako adaptacja pustych przestrzeni dla funkcji ośrodka rehabilitacji ambulatoryjnej wraz z zapleczem

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: Przebudowę pomieszczeń byłej kotłowni i innych w przyziemiu budynku głównego szpitala jako adaptacja pustych przestrzeni dla funkcji ośrodka rehabilitacji ambulatoryjnej wraz z zapleczem

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-02/17

Zakopane, dnia 16.02.2017r.

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-02/17

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie  przetargu nieograniczonego na: Przebudowę pomieszczeń byłej kotłowni i innych w przyziemiu budynku głównego szpitala jako adaptacja pustych przestrzeni dla funkcji ośrodka rehabilitacji ambulatoryjnej wraz z zapleczem sanitarnym i gospodarczym z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych” w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr  S. Jasińskiego w Zakopanem przy ul. Ciągłówka 9.

Działając w oparciu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), uprzejmie informuję że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznał za ofertę najkorzystniejszą ofertę firmy:

Firma Instalacyjno-Budowlana „MICHALIK” s.c.

Antoni i Mirosław Michalik

ul. Sienkiewicza 24A

34-470 Czarny Dunajec

Cena  netto wykonanie robót: 341 914.92 zł

Cena brutto wykonanie robót: 420 555,35 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta ważna, spełniająca wymagania Zamawiającego i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium gwarancja/rękojmia, termin wykonania robót, termin płatności (faktury). W  kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium gwarancja/rękojmia – 30,00 pkt, w kryterium termin wykonania robót – 5,00 pkt., w termin płatności (faktury) – 5,00 pkt. Łącznie oferta otrzymała 100,00 pkt.

 

Zestawienie  złożonych ofert

l.p. Nazwa wykonawcy, którzy złożyli oferty Kryterium cena – 60% Kryterium gwarancja /rękojmia  – 30% Kryterium termin wykonania robót – 5% Kryterium termin płatności (faktury) – 5% Łącznie pkt.
 

 

1

Firma Inżynieryjno-Remontowo-Budowlana „STANGUT”

ul. Guty 26

34-500 Zakopane

 

 

 

54,75pkt

 

 

30,00 pkt

 

 

5,00 pkt

 

 

5,00 pkt

 

 

 

94,75 pkt

2 Firma Instalacyjno-Budowlana „MICHALIK” s.c.

Antoni i Mirosław Michalik

ul. Sienkiewicza 24A

34-470 Czarny Dunajec

 

 

 

60,00pkt

 

 

30,00 pkt

 

 

5,00 pkt

 

 

5,00 pkt

 

 

 

100,00 pkt

3 Zakład Remontowo-Budowlany

Paweł Mastalski

Os. Gazdy 15

34-400 Nowy Targ

 

 

 

58,95pkt

 

 

10,00 pkt

 

 

3,00 pkt

 

 

3,00 pkt

 

 

 

74,95 pkt

4 Konsorcjum Firm (lider) F.H.U.B. „System ECO”

inż. Jakub Pradziad

ul. Sądelska 97 B

34-531 Murzasichle

 

 

58,87pkt

 

 

30,00 pkt

 

 

5,00 pkt

 

 

5,00 pkt

 

 

 

98,87 pkt

5 UNI-BUD Jacek Smoleń

ul. Słomczyńskiego 2/35

31-234 Kraków

 

 

56,49pkt

 

 

30,00 pkt

 

 

3,00 pkt

 

 

5,00 pkt

 

 

 

94,49 pkt

 

 

6

Firma Wielobranżowa KANTEK

Agnieszka Gut-Gał

ul. Tatrzańska 112

34-520 Poronin

 

 

 

52,89 pkt

 

 

30,00 pkt

 

 

5,00 pkt

 

 

5,00 pkt

 

 

94,13 pkt

 

 

 

 

Dyrektor

mgr Krystyna Walendowicz