Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa pomieszczeń byłej kotłowni i innych w przyziemiu budynku głównego szpitala jako adaptacja pustych przestrzeni dla funkcji ośrodka rehabilitacji ambulatoryjnej wraz z zapleczem.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Przebudowa pomieszczeń byłej kotłowni i innych w przyziemiu budynku głównego szpitala jako adaptacja pustych przestrzeni dla funkcji ośrodka rehabilitacji ambulatoryjnej wraz z zapleczem.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-02/17

Zakopane, dnia 06.02.2017r.

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-02/17

 Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Przebudowę pomieszczeń byłej kotłowni i innych w przyziemiu budynku głównego szpitala jako adaptacja pustych przestrzeni dla funkcji ośrodka rehabilitacji ambulatoryjnej wraz z zapleczem sanitarnym i gospodarczym z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych” w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr  S. Jasińskiego w Zakopanem przy ul. Ciągłówka 9.

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1265), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 473 273,69 złotych brutto.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

1.Firma Inżynieryjno-Remontowo-Budowlana „STANGUT”

ul. Guty 26

34-500 Zakopane

Cena  netto wykonanie robót: 374 666,08 zł

Cena brutto wykonanie robót: 460 839,28 zł

Termin wykonania robót: 30.10.2017r.

Termin płatności faktury: 30 dni

Okres gwarancji: 5 lat.

2.Firma Instalacyjno-Budowlana „MICHALIK” s.c.

Antoni i Mirosław Michalik

ul. Sienkiewicza 24A

34-470 Czarny Dunajec

Cena  netto wykonanie robót: 341 914.92 zł

Cena brutto wykonanie robót: 420 555,35 zł

Termin wykonania robót: 15.10.2017r.

Termin płatności faktury: 30 dni

Okres gwarancji: 5 lat.

3.Zakład Remontowo-Budowlany

Paweł Mastalski

Os. Gazdy 15

34-400 Nowy Targ

Cena  netto wykonanie robót: 348 007,62 zł

Cena brutto wykonanie robót: 428 049,76 zł

Termin wykonania robót: 31.10.2017r.

Termin płatności faktury: 21 dni

Okres gwarancji: 4 lata

4.Konsorcjum Firm (lider) F.H.U.B. „System ECO”

inż. Jakub Pradziad

ul. Sądelska 97 B

34-531 Murzasichle

Cena  netto wykonanie robót: 348 473,01 zł

Cena brutto wykonanie robót: 428 621,80 zł

Termin wykonania robót: 20.10.2017r.

Termin płatności faktury: 30 dni

Okres gwarancji: 5 lat i 1 miesiąc

5.UNI-BUD Jacek Smoleń

ul. Słomczyńskiego 2/35

31-234 Kraków

Cena  netto wykonanie robót: 363 184,41 zł

Cena brutto wykonanie robót: 446 716,82 zł

Termin wykonania robót: 31.10.2017r.

Termin płatności faktury: 30 dni

Okres gwarancji: 5 lat

6.Firma Wielobranżowa KANTEK

Agnieszka Gut-Gał

ul. Tatrzańska 112

34-520 Poronin

Cena  netto wykonanie robót: 387 886,09 zł

Cena brutto wykonanie robót: 477 099,89 zł

Termin wykonania robót: 30.10.2017r.

Termin płatności faktury: 30 dni

Okres gwarancji: 5 lat

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania ww. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 5 do siwz)

POBIERZ

informacja z otwarcia ofert

Dyrektor

mgr Krystyna Walendowicz