Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Oznaczenie sprawy: ZPP-2810-10/16

Zakopane, dnia 05.01.2017r.

Wszyscy Wykonawcy

ZPP-2810-10/16

Dotyczy: Informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: Usługę kompleksowego utrzymania czystości w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem.

Działając w oparciu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020,

poz. 1250 i poz. 1265), uprzejmie informuję że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 700 000,00 złotych brutto.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

QUAVO Sp. z o.o.

ul. Gersona 8

42-200 Częstochowa

Cena  netto za miesięczne świadczenie usługi: 25 900,00 zł

Podatek VAT 23%: 5 957,00 zł

Cena brutto za miesięczne świadczenie usługi: 31 857,00 zł

Cena  netto za cały okres świadczenia usługi: 621 600,00 zł

Podatek VAT 23%: 142 968,00 zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi: 764 568,00 zł

Okres świadczenia usługi 24 miesiące.

Termin płatności faktury: 21 dni

 

IMPEL CLEANING Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118

53-111 Wrocław

Cena  netto za miesięczne świadczenie usługi: 29 750,00 zł

Podatek VAT 23%: 6 842,50 zł

Cena brutto za miesięczne świadczenie usługi: 36 592,50 zł

Cena  netto za cały okres świadczenia usługi: 714 000,00 zł

Podatek VAT 23%: 164 220,00 zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi: 878 220,00 zł

Okres świadczenia usługi 24 miesiące.

Termin płatności faktury: 21 dni

 

 

Pobierz

informacja z otwarcia ofert

 

05.01.2017r.

Dyrektor

mgr Krystyna Walendowicz